Linkar

 

Modumbad

Modum Bad er ei diakonal ideell stifting som skal fremje psykisk
helse og livskvalitet, familierelasjonar og samliv ved behandling,
forsking og førebyggjing.

http://www.modum-bad.no

 

familieterapi

Norsk forening for familieterapi er ei interesseforening for fagfolk.
Den har til oppgåve:
• å utbre kunnskap om og anerkjenning for familieterapi og familieorientert tenking.
• å fremme samarbeid og kontakt mellom enkeltpersoner og grupper som er engasjert
familieterapi, undervisning og forsking relatert til familieterapeutisk arbeid.
• å støtte forsking og anna fagutvilkling innan familieterapi

http://www.nfft.no